Nalazite se na: Naslovnica Island Ist

Otok Ist

Otok Ist prvi put se spominje pod predrimskim, ilirskim imenom Gistum. Spominje se i pod imenima Ost, Gist, Esto, Jist, Isto. Na otoku je istoimeno naselje Ist. Kako je na otoku vrlo malo obradive zemlje, a većinom kamen, tako je ovaj otok posljednji naseljen u skupini sjevernodalmatinskih otoka. Vizitator Z. Valaresso izvješćuje 1527. da Ist ima 95 žitelja. V. Priuli 1603. navodi da na 17 ognjišta živi 59 osoba od pričesti i ukupno 100 stanovnika. Conte Ottavio Mocenigo je 1608. godine dao nalog za popis svih stanovnika zadarskog arhipelaga u kome Ist ima 5 staraca, 17 muškaraca sposobnih za rad, 27 žena, 18 dječaka i 11 djevojčica, ili ukupno 78. Od 21 obitelji koliko ih je nabrojano u tom popisu njih 14 je zadržalo prezimena do danas.

MOJ ĆAĆA

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Moj ćaća je poca navigati kad su brodi bili na idra. Posli toga su dosli na idra i na mutor. Ma, utkad se jua spuminjin bi je kapitun na manjim brodimin, ki su navigali uvdeka pu kosti i to sve du pensije. Kad san bi muali, brod koga se nuajbolje spuminjin je „Margarita“. To je bi manji brod z inin juarbulun i more biti ud pitnajst du dvajset vaguni. Intanto, to je brod koga san nuajvuli, as je na njimu bi moj ćaća. Kad bi niki brod hudi sazjuga i kad bi vidi da je to „Margarita,“ to je zuame bilo viselje. I je, brod bi se vezua za bovu, oli bi se surgua. Z mula nis hudi ća, nog san ceka kad će dojti ćaća.

Last Updated ( Tuesday, 03 July 2012 20:50 )
 

VA CRIKVI

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kad san bi muali, unda san pumoga Misu. Lafko je bilo nidilju, as je Misa bila na deset uri jutri. Ma svaki dun je muala Misa bila zuarun i tukalo se stati, a jua bi jos spua. Dun Toma je bi pop na Istu. Zjutra bi suamo malo starjih zinskih doslo va crikvu. Prije pucetka Mise, dun Toma bi reka : je li došla ? Misli je, je li dosla ta Muare, Smuljunka, zvuana Sovalo. Misa je bila na staroslavenskom iziku, a suamo kad tad na latinski. Kad je bila na latinski, murali smo tako i udguvuarati.

Za veli bluagdan uzua je dojti dun Petar, ki je sluzi va Tkonu. Na Misi kad je ukljuapua tabarnuakul, mi smo mu stavili skanje pud noge, a un ga burliva ća. Ca je bilo. Dun Toma je bi baseti cuvik i njimu je triba skanje, a dun Petru ne. Dun Petar je vuli i zafumati. Ina zinskua ga je vidila da fuma i unda je rekla, da će i na ultuaru staviti cigaret v rilo. Ni una mogla pudnesti da pop fumua. Kuliko puti smo mi dica z batelico vuzili dun Tomu Zapunte. Putesni nan je uvik guvuri da ni dojdemo na Biznikinu stenu.

 

JE LI ZISA VAPOR

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Uti jua, oli ni uti, murun vako pucuati. Ca je i kako je bilo posli rata ud citvardiseti pete na vamo. Kakove smo imili pruge i druge stvuari.

Nuajprije, pruga je hudila Zadar - Muali Lusinj. Takivala je suamo Mulat, Ist, Ulib, Sibu i Parmudu. Vapori su bili „Sitnica“, „Bruac,“ „Frankopan“, „Ugljun“, „Pasman“ i tuliki drugi. Svi su bili na karbun. Cinili su more biti sest, sedan milj. Z Lusinja bi puartili, pari mi se, citire uri zjutra, a va Zadar bi dosli valjua kulu idanajst. Toga duana ni bi sli nazad Lusinj, nog sutradun. Vako je bi raspored. Zadra put nazmorac: parvidun, sredu i petuak, a z Lusinja put Zadra: utorak, citvartuak i subotu, a nidilju piće. Guvurili su da su niki vazimali isti, kuliko su bili na vaporu. Va pinjatici malo paste i kumpira.

 

SIMINUARIJ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Vuano doba kad san bi muali ni bas svaki moga skulati dicu. Tako bi se cekalo kad će dojti Nadbiskup v silo. Uzua je dojti svaku puar godisć. To je bi monsinjor Mate Garković. Pitua bi tako Nadbiskup pupa, a to je bi dun Toma, ima li ko dite za pojti siminuarij. Ca ni dun Toma reka mujej mami, da bi bilo dubro da mene dua. Muja mama ni bas bila kuntinta, as da san slab i da slabo in. I tako to gudisće nis sua.

Ma dugudisća je Nadbiskup jopet dosa i unda se muja mama kuntitala i duala me. Isto tako su se duguvurili da će pojti i Zdravko Antisin. Prije nuas su sli Zarko i Ivica Pole. Kad je doslo za pojti, muja mama stramac na gluavu i na vapor. Tukalo je vazeti intimelu, lancuni i sćavine. Bilo nas je puno va inoj kamari. Odma kad bi dosa na vruata kamare znua bi ki je vlah, a ki bodul. Nase pustilje su bile pukrivene z sćavinamin, a vlasi su imili biljce. Biljac je bi upleten ud vune i bili su beli. Nisu bili ucarvljeni.

 

DIZUASTAR

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dica moja, rat je veli dizuastar. Tako su nan guvurili nasi stuari. More li se cua gore dugutiti na svitu. Un parvi je bi vela dizgruacija, a pari mi se, da će i uvuah biti cabogda.

*Niko doba je zrakoplov pasua priku sila, po se guvori da će rat finiti. A ki je to reka, pita barba Muate Matosin. Ujenija da je to rekla. Da Ujenija, guvori barba Muate, nećes tamo ministra zina, a kade jej ofic. ............ hi, hi, hi *

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2