MOJ ĆAĆA

Print
User Rating: / 5
PoorBest 
There are no translations available.

Moj ćaća je poca navigati kad su brodi bili na idra. Posli toga su dosli na idra i na mutor. Ma, utkad se jua spuminjin bi je kapitun na manjim brodimin, ki su navigali uvdeka pu kosti i to sve du pensije. Kad san bi muali, brod koga se nuajbolje spuminjin je „Margarita“. To je bi manji brod z inin juarbulun i more biti ud pitnajst du dvajset vaguni. Intanto, to je brod koga san nuajvuli, as je na njimu bi moj ćaća. Kad bi niki brod hudi sazjuga i kad bi vidi da je to „Margarita,“ to je zuame bilo viselje. I je, brod bi se vezua za bovu, oli bi se surgua. Z mula nis hudi ća, nog san ceka kad će dojti ćaća.

Imili su muali kaić i unda bi murnuar vuzi pu karmu na ino vislo, a moj ćaća bi stua pu sredi na impije. Boze moj, viselja.. Uzunca je bila kad brod gre sazjuga va Pulu, oli Rasu, da se prinoći na Istu. Kad bi se hudilo na Riku, unda ne, as je unda rota bila vise naburu. Puartilo bi se z Ista zuarun zjutra. Reka bi ćaća: Puartiti ćemo urasviću. Niki put bi ćaća dunesa maruno, a isto tako bukun salama. Pari mi se da je to bila Krakovska salama. Ko viselje bi bilo f kući.

Kad bi reka da ćeju dojti i murnuari, mama bi bila na cudu. Ca ću in dati, rekla bi. Ćaća bi reka, bubić sira i kuapljicu piva. Fuali bi se unda murnuarimin kako imamo veli bor, i kako ga je un pusadi. Kako se je zivilo mizerno, usput kad bi dosa z brodun na Ist, bi dunesa pumitacine. To bi znala biti cinica, kua bi se pumela pu stivi. I to je bilo bolje nog nis.

Kad bi mini bili praznici, vise puti bi me ćaća vaze na vijaj. Celu noć jua ni bi spua ud viselja. Na partinci, nuajprije bi pazi kako z lampadamin teplu mutor za upualiti ga. Posli toga bi pazi kako murnuari dvizu unkuru. Parvi vijaj mi je bi za Riku. Kako san se jua posli toga fuali prijateljimin.. Ako je bi manji brod, unda bi spua v timunariji na stramcu. Kad je ćaća bi na brodu „Mrav,“ unda san imi svuju gabinu, as je to bi veći brod. Tako san bi va Puli, Koromacno, Rasi, Sibeniku, Splitu, va Plocamin (unda se to zvualo Kardeljevo), na Riki kako san reka i va Ziliniki va Boki Kotorskoj. Va portu san uzua pitati kaić, po bi se malo vuzi. Spuminjin se da smo va Splitu bili va Sjevernoj luci. Ćaća je murua pojti va gruad na agenciju. Sli smo zajno.

Jua sam misli da ćemo pojti z autobusun, as san se vuli vuziti va autu, a ćaća jos malo, blizu smo i tako na noge du gruada. Zjutra mi je uzua kupiti vele kusmualjke, a ne une na Istu, ko urisi. Svi nasi ki su navigali pu kosti, va svakomu portu su uzali pojti u nasih Isćano. Ćaća i svi drugi ki su navigali svako gudisće bi dosli na prumes, ali ne na miseci kako sad, nog more biti pitnajst du dvajset dun. Uzali su reći: uvo mi je sad za sići darva. Nase zinske su sve cinile kulu intruade, suamo nisu sikle darva. To je bi muski pusua. Ala, tukua parćati sikiru, kusir, kusiracu, kusor, rukavice, ako ih je bilo. Muski su sikli, a zinske kuastrile. Nuajvise na Carvenoj guarmi. Posli smo to branali doma.

Parvi kruaj. Zinske briminua sume na gluavi, a mi sucje na ramenu. Ko bi usput bila kua mucira, unda bi malo pucinuli. To bi zuljilo. Boze sacuvaj. Ćaća je niko vrime cini vijaji za Tualiju, Barlettu i Molfettu. Uzali su dubiti ku goli liru ko devizni dodatak. Su tin bi kupi rizi, as je u nuas ni bilo, oli je bila druaga. Ko buguastvo je to bilo, dunesti tuliko rizi f kuću.

Na svu tu skarsituad, isteso smo zresli.

Ante Smoljan

Last Updated ( Tuesday, 03 July 2012 20:50 )