Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista COMPOSITION

COMPOSITION

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

E, bilo je to uduavna, propijo uduavna. Je, ma jos je nic ustalo va gluavi. Skula. Bila je to pruava skula. Kuliko nas je bilo niznun, siguro silesija. Ni bojse ne, bilo je cuti kako dica laju na Braskindvoru, kako se zinske hluhiću, a muski ticu idun za drugin. Zinske napose sa struane. Na tane nisu mogle igrati, as unda Braskindvor ni bi pusalizun. Ako je bilo zima, muski su se tiplili ticući, as su se igrali na LIBERO, FATO. A kako smo bili ubuceni, jadno, svakako.

Kruatke bragesice na tarake, duge kalcete na bedramin firmuane z lastiko. A lastik svakakov, duri, po su vise puti pruzi znali biti dubro carveni . Đemper ud dumuajske vune, a ako je bi z visokin vruatun, to je bilo Boze sacuvaj, as bi ti celi vruat pucarvini. Jaketa ud starjeg brata. Raminua visu. Na nugamin nakatace. Papuce oli pustuli starjeg brata. Kad smo bili malo starji, ubuka bi se i kapot ca je did dunesa z austrijske vojske. Zinske isto tako, vestice i duge kalcete, firmuane z lastiko. Dupirale su se i ligambe. Vise puti se je znalo komu je ćaća Meriki. Imi je bolji sinjalić.

 

Uciteljica Dobroslava z Betine. bila je serja i dosta stroga. Stuala je u Guasparovih, u Nikice. Kad bi uciteljica dosla va razred, un ki je bi redar bi reka: Za domovinu s Titom, a celi razred bi udguvuri: Napred. Imili smo posli rata niko vrime na skuli i vjeronauk. Uci nas je puk. dun Toma. Va crikvi je to bila tratina. Torbe ucinjene ud tele. Jos visi na sufitu i va njej stuji kaumila, oli slavuja. Biljeznice jadne ca smo dubivali na skuli. Brandi je ćaća bi Meriki, i inoga duana je stavi na klupu velu biljeznicu z debelin koricamin, a usprid je pisalo COMPOSITION. Mi smo to citali COM - PO - SI - TI - ON. Pukupili se mi kulu klupe, oci veli ko puzi. Muajo moja, zuac mi nimamo takovu biljeznicu, a unda bi prumislili valjua tako murua biti. Drugi dun jopet nivolja za nuas ki nimamo ćaću Meriki.

Vidimo mi da Branda ima i olofku z mualo gomico na varhu. E, uvo je malo priku tikućega. Tua Merika je siguro diliko ud nuas. Mi ki nismo imili gomicu na olofki, kad je tukalo cua zbrisati, tarli smo z testun, oli z parstun. Ma parst je tukalo malo zmuciti v ustamin. Kako je, kako ni, ud tarlicuanja bi zisla buz. Kad bi nan uciteljica rekla da za domaći rad muruamo uciniti kocku ud kuarte, unda je bilo puno tribula, as zuato tukua imiti kolu. A kade je. Isto bimo se inzinjali. Ucinili bimo kasicu ud muke i suto kasico bi zalipili stranice kocke. To bi stualo jakove, jakove. Bogu dusu, Bog ju neće.

Na skuli se je luzila stuga. Pilili smo darva za stugu, za uciteljicu i za dun Tomu. Vise puti je znua dojti na skulu nadzornik. Pari mi se da je to uzua biti Moković. To je za nuas bi silni struah. Jos nicega smo se strasili. Barse. Ti ljudi ud buars dosli bi gori, as nan je skula bila na pudu, i unda ala, neka ti ucinu barse. Nuazgali bi spirićeru za stipliti piro i unda bi ti ucinili barse na livoj ruci. Ki je bi strumb oli ni znua piće, uciteljica bi mu duala sardele.

Kad je bila imuatva , uciteljici se je nusilo grozja, ali tukalo je pribrati malo boljega. Grozja smo duavali i dun Tomi, ali suamo belo i bolje pribirino. Ud toga grozja se je cinilo belo vino za mise. Kad smo to grozje mastili, i kad bi oprali noge, tukalo je dubro starti noge s karpo, da nibi kuapljica vude dosla va vino. Na velom odmoru smo hudili doma, to boze na marindu. Mama bi nan duala kruha, ako ga je bilo i smukvinca. Su tin bimo ublitili z kuće. Doli kade je sad Odbor, bi je veli komin i tude se je kuhalo mliko za dicu ud skule. Duavali su nan i sira. Bi je zuti. Isto tako frigala su se juaja. Bila su va pruahu i to smo zvuali Trumanova juaja. Sve je to bila pomoć UNRE z Merik. Niko gudisće se je utkupljuvala slavuja. A isto tako metvica i urigan. Uvo zuadnje se je bolje pluaćalo , as je tuga bilo manje za nuajti. Vazeli bi mi tako vriću i ala, Pustruazo na slavuju. Vuano doba ni bilo vuliko sume, nog je bila guluzina, pa je dubro resla slavuja. Imili smo i kusirić za zbirati. S puno vrićo slavuje bimo dosli na Braskindvor i doli na skuli bi se mirila.

A sad bugaime jos malo ud Merik. Dubivali su uni z Merik i muale bale. Zute su bile i mi smo ih zvuali kusmualjke. To su siguro bile putrosene bale ud tenisa, ma to unda mi nismo znali, nog suamo da v Meriki ima sviga. I jos nic. Ligume. Ina se je dilila na vise bukuni da svakoga dupade. I tako malo pumalo smo resli. Zivot je bi pumalo bolji i posli tuliko vrimena, ni mi nog tuga, ca je njimu ćaća Merikamin. Niki su sli va svit, niki navigati, niki su z brodun dosli Meriku. Ligume. Ligum kuliko oćes, a ca će mi sad.

A COMPOSITION, dundanuas dubra biljeznica.

Ante Smoljan

Zadnja izmjena ( Ponedjeljak, 20 FEBRUARY 2012 17:24 )