Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista LIBAR I LUMBRELA

LIBAR I LUMBRELA

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Bara, pucuati ću ud tarsja. Va stuaro doba muski su se zinili dosta mluadi. Imili bi ko dite i unda bi sli va Meriku. S pucetka va Teplu Meriku, a posli sve vise va pruavu Meriku, Nuvijorku, San Pedro, a isto tako va Sakramento Kaliforniji. Bili su i va Kuluradu. Tamo su rabotali va mini. Niki su hudili na ribe, sve du Alaske. Luvili su salamuni. Va stuari kruaj bi se turnali dosta mluadi. Kad bi dosli doma, rekli bi, da ne će nis ciniti, nogo suamo dusti i huditi skuvulun.

Nuajprije je tukalo pusići sumu, unda dusti i kavati kaminja. Su timin kaminjimin su gradili mucire. Sad je tarsje bandunuano i suma jopet pukriva mucire. Guranjova zuagraja, Tuarmina zuagraja, Gregova zuagraja, a kade su. Uz tarsje, pocali su saditi i muasline. Ma z muaslinamin su murali puno tribulati, as na Istu puse juaka Puaska bura i kad dojte cvet, bura ga pumite. Siguro su radi toga bandunivali muasline, a ukrenuli se tarsju.

Ini kmeti su imili velu intruadu, tako da su znali nuajti vise ud 5o mer vina. (ina mera 100 lit.). Ma nuajvise je bilo unih famej, ke bi nuasle 5 du 10 mer vina. Vino su pruduavali, a pili su ublifci, a to je bilo ljuto, (da si manje ljuto pi, jos bi bi puzivi ........ hi, hi, hi). Imili su sve dumuajsko. Soldo ni bas bilo dupiju. I uni ki nisu imili bas puno vina, murali su nic prudati, perke je tukalo kupiti pitrolje, mudrugalicu i sumpur.

Kulu tarsja je puno pusla. Tukua kupati na kupi, po unda zamlajuvati. Tukua pulivati i sampurivati. Pulivanje je tezak pusua, a ko goli gudisće je tukalo puliti pet i sest puti. Pulivale su i zinske z pumpo na raminuah. Nuajprije bi se zamucila galica va vudi. Tukalo je staviti i malo juapna. Vuda se je nuajvise grabila z Studinca pri crikv Ki je imi tarsje diliko, ucini bi mualu usternicu, da ni murua branati vodu. Intanto, nuajzivlje je bilo na Studincu. Buacvice i kabli puredani idun du drugoga. Z njih se je vuda stuavljala va vuazi i kabli. To bi zinske nusile na gluavi du tarsja. Fala Bogu stavila bi se spara na gluavu.

Hudeći, uzalo je malo vude dojti i va vruat, ma zinske su bile mluade, po su se isteso hluhićale. Nusilo se je na Garbin (koliko kilometara ima odavde do Grbina ......hi, hi, hi) i svud kulu sila. Inoga duana susur na Studincu. Ca je. Ime Isusovo, ca se je dugudilo. Bojse, da je Antona in falo, napunila svoj vuaz z buacvice Filumena, zvuani Pućero. Jadna zinskua sva sturnuta. Na cudu je, ca će sad. Filumeno se je vuli skercati. Guvori un njej, vako ćemo uciniti.

Pojti ćemo v crikvu i vazeti ćemo un veli LIBAR I LUMBRELU. Jua ću utvuriti tuah veli libar i va njimu ćemo nuajti ca tukua uciniti, a ti ćes darzati lumbrelu uzgor mene. Svi se pazu. Usta raspalankuana. Kad je Filumeno vidi da su uni to pusupali, unda je reka: ma hod z dijuavlun, zinskua gluava. Kuliko si vazela vude z muje buacvice, tuliko ću jua vazeti z tvuje buacvice. Svi su se pocali ceriti. Va Priku se je vuda vazimala i na Jezeru. Unda je Priko bilo puno zupe. Moga si cuti blijuanje i hlohot na sve struane.

Sad mores pasati gol, neće te nijedan viti. Kad bi stuari ljudi vidili da suma jopet pukriva mucire, rekli bi, a z dokle cinite pivo. Ma sad se isteso pije pivo, a zupa se manje muci.

 

Ante Smoljan

Zadnja izmjena ( Utorak, 21 FEBRUARY 2012 18:27 )