Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista POZITIVNO SE NE ZNA NISTA

POZITIVNO SE NE ZNA NISTA

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Ni to bilo uduavna kad je va silu bi idun radijo. Na batarije je bi. Imi ga je puk. barba Pere Tuarmin. Tamo su muski hudili puslusati radijo. Posli rata nasi Isćane v Meriki su pukupili soldi i kupili radijo, ali ne na batarije. Kupili su i vitrenjacu, kua je cinila struju. Intanto, to su puslali i tua vitrenjaca je inpijantuana na krov Zadruge. A vetra je fala Bogu bilo.

Radijo je stualo doli va bufetu. (radijo, radijo, a je li guvori harvuaski ............. hi, hi, hi). Zinske se nisu stuavljale va pulitiku, a isto in je bilo druago duznati cua god. Rat je fini. Bugaime, ki sistem će biti. Niki bi vulili uvuah, niki unuah. Serji muski bi hudili u puk. barba Sime Catarinoga. Tamo bi bili veli diskorsi ud pulitike. Ca guvori Mirikani, ca guvori Rus. Pari mi se, vise su bagamali Mirikane.

Guvurili su, ca će ti Jere dati. Pocala je huditi z Merik bela muka. Vriće su bile ud 45 kili. Ki je imi koga Meriki, bilo mu je bolje. Inoga duana na nuas sufit je dosla vrićica bele muke, zafaleću puk. Samiću ki je bi Nuvijorki. Tua vrićica je durala, a ki znua kuliko, as se je to trusilo pu suhuaru. Bela muka. Aha, ima jos nic za puviti. Jua i Ivo guvorimo ta Dumi, da je Pukozji mucira razvualjana na zuagraji i da će ovce pojti vnutra. Ni znun ca će jej puisti. Pojte dica to zagraditi, guvori una namin. I una namin pinjaticu bele muke.

A mi jopet suami pu drugi put razvualjali muciru. Ala pojte jopet zagraditi. Mi jopet skapulali pinjaticu bele muke. Ta Kuate, ala, dica Ante i Ivo, oćelite mi dojti spiliti cipanice. To su dubivali suamo uficiri. Da oćelimo. Znuamo mi da će posli biti za nuas puna tirinica pispuljo ud bele muke. Jos bi nan duala ki god suldin. Dica naijte se, rekla bi ta Kuate. Koda nan je bila mater, Bog ju pumilova.

Sad jos malo ud mizerije. Rat bugaime. Dosa tako farmintun rifuzo z brodun. Vuzili su ga gori kade je citaonica. Na vruata su stavili duaske, da ni gre vunka. Jua i Ivo smo ga vazimali i v tuaskamin nusili doma. I tako vise puti. Te lipute. Da bi cua bilo, farmintun. A zarne za mliti cinicu, oli farmintun. Vise ih ni. Unda su bile v Krancini, u Pualjovih, u Kumaćovih, u Ivića, u Pitrasovih i u Biznikinih. Za pluaću se stuavljalo malo cinice, oli farmintuna va vrićusić, ki je visi na zarnamin.

More jos malo ud pulitike. Na mulu je stua puk. barba Đorđo. Imi je dvi hćere : Đurđinu i Palminu. Đurđina je hudila z uvcamin i va intruadu, a Palmina je uvik stuala va kući. Bila je malo mitiljava. Barba Đorđo je bi z Puaga. Cudo mu je bila druaga pulitika. Kako san već reka, nuajvise je bilo, oće li pobijediti Merika, oli Rusija. Barba Đorđo je isto bi za Mirikane. E, hudi je i un z ovcamin i to svaki dun na pasu. Kad bi pasua uz nasu kuću, sve zinske i nasa mama isteso, ko lude be sle du barba Đorđa. Un je pametan i sve znua. Kad bi ga pitale ca ima novoga, un bi reka : POZITIVNO SE NE ZNA NIŠTA.

Šenica je stigla. Jos malo i biti će gotovo. Misli je, da će Merika pobijediti. Aurelije utuac je bi jos stariji, ali kad bi vidi da gre barba Đorđo, barzo, kako je umi i moga, bi dosa du vruat ud dvora. Vuli je znati ca će reći barba Đorđo. Zina bi mu rekla : Aha, Jurina gre. Dijuatrun, ni znun ca ti un. Gudisća su pasivala, ma Rusija jos ni krulala, guvurile se zinske.

Da mu se je stati.

Vise nima !