Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista BAUER

BAUER

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Ca je, ca ima novoga. Bojse, da je cela Kusiraca puna febre. Ca jopet ? Guvoru da je gripa dosla silo.

Sad svako gudisće kad je zima na vruatimin, dojdu nike nuvituadi, da će dojti juaka gripa. Je li z Kine, je li z Japana. Posli toga, pumalo se cuje da su dosle viroze. Kua sotona je to. Zuato prije nismo znali. Ili si imi gripu, ili nisi. Moga si biti nahluajen, da te ni volja pojti na uligne. Ma kad te ćipua gripa, to ti je pitnajst dun febre. Kakova viroza. Vise si martuav, nog ziv.

Svi bi se v kući ubredali. Dubaj, da su dica bila parva. Matere su bile zuadnje, as su murale tinditi dici i une bi dosle na red kad dica uzdravu. Muajo moja ca je to bilo. Parvo, nuko muali, je li ti oci plavaju. Nuko, je li ti izik sporak. Unda neka vidin kako pisuas. Ako je ćuaro, unda je dubro, a ako je skuro, tukua parćati silesija sćavin. Ćipua bi te darhat. Valjua staviti na pustilju pljucer, oli teplu tikulu. Ki će pojti pu pruvin. Boze sacuvaj da se razbije.

Ca je valjua likuara bilo silu. Febra vela. Usnice raspucane. Ca ću vomu mualomu dati isti. Ca ću mu valjua dati narunzu. Je li muali kuaslje, guvori suseda. Siropa ni za lik. Tukalo bi mu dati pirulu. Pojti ću viti, guvori mama, oće li mi Kuate dati. I je. Dunesla je skatulicu. Bila je bugaime, z Merik. Pisalo je na njej BAYER. Mi smo to citali BAUER. Kad ima tako smisno ime, siguro će pumoći. To blaguslovljeno slovo Y, nas je cudo kufundilo, ali isto tako duavalo ufanje da će pirula pumoći. Kad su to sve zvintali, siguro su to pametni ljudi.

I je fala Bogu. Ali kad dojde vecer, jopet vela febra. Cujin jua kade mama guvori, muali mi nis ni i. Bili da ti skuhan rizi na ulju. Stavilo bi se vnutra i bukunići tvardoga dumuajskoga sira. A riz se je sparanjala suamo za bolest. Bili muali supa va vino. Neću. Niki put bi se ubila stuara kokos, oli pitusić Sutradun na kumu vidin bocicu na koj pise VICKS. Jopet z Merik. Tukua pumazati parsi, da ni dojde plaurita. Vise puti bi imili brunkite. Cujin jua, tukua mualoga starti z uljun. Ulje valjua malo stipliti i starti vruat i raminua. Plaka bi, as bi to bulilo. A unda bi bilo muali muc, pu Ivuanu ću pojti. Ta Ivuana bi dosla i unda se ni smilo plakati. Rekla bi cuagod smisno i unda bi se kuntitua.

Kad bi febra malo cedila, unda se je tukalo kaditi. Stavilo bi se kuhati slavuju i kad dubro zakuha, tukalo se je pukriti sugamuanun i neka para z tećice gre vuate. Posli toga si se murua pukriti z pet sćavin, da se dubro spotis. Kad to sve fini, murua si kambijati donju robu. Uzala ti je gluava biti malo lagja. Kad bi ti febra pasala, unda si jos murua biti f kući celu sitimuanu.

A bi bi i debul. A kad bi zisa vunka, sve bi te kusćice bulile i noge bi ti luncijale.

Ma fala Bogu, prikucali smo i to.

Ante Smoljan