Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista TRATA

TRATA

Email Ispis PDF
Ocjene: / 2
LošNajbolji 

Si li ti hudi z trato. Nuajbolje da nis, kad san bi mluad. Vuano doba na Istu je bila Ribarska zadruga Imili su dvi trate. Obadvi su imile kipuaj. Bila su tri broda : „Napred“ „Skifić“ i „Lovre“ (ki je bi priz mutora).

Kako je, kako ni, bili smo va radnom odnosu. Ina trata je bila na „Skifiću“, a druga na „Lovri“. To su bili levuti. „Napred“ je bi za vuziti ribu i za vući: svićarice, purtulate, a i „Lovre“ se je murua vući. Svaka trata je imila kipuaj ud disetuak ljudi. Nuajvise su to bili mlaji ljudi, a na svakoj mrizi puar starjih.

Gluavni za ribasćinu je bi puk. Andreja. Uvik se je hudilo z Kusirace.To je ribasćina na ku se gre leti. Kad je veli misec, unda se ni gre. Rice se, da je skur zatvoren. Z Kusirace, put ća bi se slo kulu tri, citire ure pupodne. Poste su nuajvise bile kulu Skarde. Vazela bi se i vicera. Je picinke. Kako smo bili mluadi, a i luacni, vise puti bi puili viceru subito kad bi puartili. Na purtulati smo bili jua i Pero.

Ino pupodne, tako jua poca odma isti, a vidin Pero udualja. Ca je sad, pitan ga jua. Guvori un, iman fazola z ljuta i cekan da se skuri, da ni vidin ca in. Fazo je bi pun cmico (žižice). Kad bi dosli na Skardu bilo bi jos svitlo i uzali smo pojti na kruaj. Mi mluadi bi se pukupili kulu starjih, neka nan pripuvidaju ud mluadih duana. To su bile storije z Argentine, oli Urugvaja. Niki su znali i zakantati. Fala Bogu, spanjolski. Malo kasnije bi se slo bruskitati (ždrijeb oko pošti). Na brusket su hudili suamo kuapi ud svake trate.

Kad bi se pocalo skuruvati, ala na postu. Levuti bi se surgali, a svićuar i un ki vozi z kaicun bi sli svititi. Kad bi se sardele dvigle i kad bi svićuar prustimua da ima dosta ribe, triba bi avizati kuapa na levutu da triba pojti soto. To se je cinilo oli z trumbeto, oli bi pri velomu firualu vuazgali idun muali firalić. Kako je kipuaj spua pud provo, puk. Andreja ih je murua zbuditi. Mriza ud trate ni bas lafka i nuajmlaji dubiju nuajveći de. Niki put bimo ćipali dosta sardel, a niki put bi pasali fijasko. Sardele bi se z lumbrualamin grabile i strisuvale rifuzo va purtulatu. Uzalo je biti nic skumbro, a i uligan. To je bila kuaranje, ki će cua skapulati. Mi na purtulati posli toga smo imili puno pusla. Tukalo je ribu punesti na velu purtulatu, kua ju vozi va Zadar. Posli toga tukua uprati kaić, pupa, prova.

Kusiracu bi dosli zjutra i unda tukua rastriti tratu na ravnici. Ala mi mlaji v red za svuju porciju. Svakomu pu dvi, tri duće na rame. Ki je bi jacji, njimu i duću vise. I tako ko lazari, idun za drugin na ravnicu rastriti mrizu. Pupodne prije partince, isto duće na rame, as tukua mrizu ukarcati na levute. Ma sad je mriza suha, po je i laglja. Lipo se tuga spuminjati. Posli nikog vrimena, Ribarska zadruga je prikurala dvua veća broda z Izole. To su bili „Ribon“ i „Medvedka“. Ma kako su to bili veći brodi, hudilo se na sardele sve du Istre.

Sad ćes ti viti ca je bilo. Na „Ribonu“ je moj utuac bi kapitun. Va kipaju je isto bi puk. Alesijo (muto).

Dosli uni va Pulu i puk. Alesijo vidi Arenu. Pita un mujega oca, kade je krov toj Areni. Guvori un njimu, (na moti) da je upijavica utkrila krov. ............ hi, hi, hi Vidi Alasijo da se ljudi sotokuco smiju. Ma kako se je ufindi.

Sest miseci ni guvuri z mujin ocun, a bili su dubri prijatelji.

Ante Smoljan