Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista GULI I BUSI

GULI I BUSI

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Nismo mi miga cekali leto, za pucuati se svlacuvati i zuvati. Parvi aprila pumalo bi pocali svlacuvati đempere, zuvati se i noge piljuskati va moru. Za spruave, kulu zuadnji maja, već bi bili guli du puasa i busi. Spucetka bi malo bilo grubo huditi, ma posli kad bi koza utvardnula, moglo se je i pu skruacju. Nuajgore bi bilo kad bi nidilju, za pojti na misu, murua ubuti papuce, oli nike pustuline. Noge bi ti vnutrih stuale Boze sacuvaj, utarnute.

Sunce sve vise pice. Matere guvoru, ni smi se kupati prije Ivanje. Kad će to dojti. Tukua pojti puk. Klimintini da usije buduntice za kupati se. Ala, nuajprije na Pirilisću, a kad smo malo zresli unda Pucrikvo. Tikve su se dupirale za uciti se plavati. Kad smo bili jos veći, va crikvi na tratini, puk. Dun Toma guvori, da se zinske i muski muraju kupati separuato. Zinske na Pirilisću, a muski Pucrikvo. Niki put smo ga badali, a niki put bas i ne.

Celo pupodne bimo se kupali, a jutrimin ne. Puk. Patricijo i jos niki furesti su se kupali jutri prije ubeda. A usladiti se. Je, niznun kade. Tamo te vuda raspira. Vluasi se nisu pruali pu misec dun, po su bili ostri ko spaceta ud zice. Vuda se je trusila pu suhuaru. Prije spuanja noge bi se starlo z mokro karpo. Kad je bila vela zega, mi bi isteso odma pu ubedu utili pojti se kupati. Nasi stuari nan nisu duali, nog je tukalo pojti v kamaru na pustilju du tri ure.

Nuajprije je tukalo z kanavacamin spahljati muhe z kamare. Unda ubiti kumuari. Kako. Na sćuap ud mitle bi se zabi kuverić ud patine. Va njega bi se stavilo kapić ulja. Kad bi vidi kumuara na strupu, unda ga je tukalo uzdol pukriti su tin kuverićun. Un bi se utupi va tin ulju. Ko si to ucini nuaglo, bilo je ulja na strupu. Kad je sve to ucinjeno, poj muali v kamaru. A ca ćes. Ma na pustilji ni mira, as cujes kako se dica hluhiću va moru. A jua lipo kruz funestru vunka. i ko ftić ubliti tamo doli. Kad bi me vidila ta Kuate Justina, rekla bi, muali, nima pameti un ki te je pusti pu uvin zuarkin suncu. Una je pruala pijati va hluadu, pu stablo.

Kad smo bili jos veći, kako fantine, sli bi du Novoga mula, ma piloto nan ni dua da se tamo kupamo. Mi bi isteso sli, kad bi un sua leći. A znali smo ciniti i skodu. Micika. Bila je to gospoja Zagreba. Imila je va Ilici butigu ud klibuko. Kako bi se una uarmala, kad se je hudila kupati. Kusini. Nike vistine visu kulu nje. Sva je bila inbandiruana. To je namin parilo cudo. Mi bi zdilika se zakrili i zvuali: Micika, Micika. Una bi nan lipo mahala, a ni bi nas vidila. Njej je bilo druago da ju zuvimo, a mi smo jadni mislili da se mi njej rugamo.

A hudilo se je i na tuje grozje. A jagude. Hudili smo na jagude sve du Prika. Mama bi nan usila vrićusić. Spuagun se je zatvara i ubisi bi se kulu vruata. Murun malo i u mujoj nani Rumuaniji. Prije nog bi se jua stua, uzala je pojti viti tarsje. Parvo zarno grozja ko bi zabrunilo bilo bi zuame. I kua goli jaguda bi se nuasla. A kuliko puti mi je duala z tuaske bubić kruha ca bi jej duala ta Kuate, Samićova. A faco muje nane. Bilo je da uduvica nikad ni znima faco z gluave. Una se ni smi viti uloglava. Kad bi se cisljala, sla bi uzuad kuće da ju nijedan ni vidi. Kad bi bila kulu peći za kruh, a vela vrućina, faco se ni znima, nog suamo uni kraji ca se vizivaju pud bruadu, bi se dvigli i stavili na gluavu. I tako dukle je ziva.

A nogomet na Pudunci. S pucetka balun ud karpe. Parvi pruavi balun je bi ud gome i to debele, po je puno pizua. Mi busi. Kad bi z parstun prasnu va kamik, oli stinicu, sve zvezde bi vidi. Ala, stuavlji zabe ulje. Kad smo malo divintali serji, unda ala, burdizati z puk. Vjekun. Usprid zadruge, oli pri crikvi, prije ubeda bi bi dogovor, za pojti . pupodne. Tuah diskors bi bi na francuskom. Vjeko je vuli pojti burdizati pu mistrualu. Ma, inoga duana, jua san vidi da ima vetra i da bi bilo dubro pojti. Bilo je to jugo, a jua san misli, gluavno da je vetra. Guvorin jua Vjeku : Monsieur, apres midi nous allons ………. Kad san jua to reka, un se okrenu, prasnu z kroculo pu zidiću: Što ne vidiš da puše jugo. Idem kući spavati. ....... hi, hi, hi.

Pasivala su gudisća i kupati se gre sugamuanun. Je li jos cua. Po unda jos niko gudisće. Po jos malo. Na, bara me vise ni volja.

Bolje je siditi va hluadu. Dosla su nika nova dica. Jua san reka, da se kupan kad padin more.

Pari mi se da se to ni dugudilo.

Ante Smoljan