Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista DIZUASTAR

DIZUASTAR

Email Ispis PDF
Ocjene: / 1
LošNajbolji 

Dica moja, rat je veli dizuastar. Tako su nan guvurili nasi stuari. More li se cua gore dugutiti na svitu. Un parvi je bi vela dizgruacija, a pari mi se, da će i uvuah biti cabogda.

*Niko doba je zrakoplov pasua priku sila, po se guvori da će rat finiti. A ki je to reka, pita barba Muate Matosin. Ujenija da je to rekla. Da Ujenija, guvori barba Muate, nećes tamo ministra zina, a kade jej ofic. ............ hi, hi, hi *

Bili smo muali i razumili smo kuliko smo mogli razumiti. Stajali smo se isteso svako jutro ko prije. Igrali se ko prije. Matere su pirikulale, a namin se parilo koda je sve kako tukua. Uvik je bilo, gluavno da ustanemo zivi. Joh unomu komu se dugodi. Guvurili su nan, oćelimo uvo prikucati. Oćelimo umriti ud gluadi. Ribe je fala Bogu bilo. Kapić piva je bilo. Ljuta je bilo, a ulja pu suhuaru. Bilo je unda : Ca stuavljas tuliko ulja, koda smo Juzane. Z butiljo bi se kadinalo uzgor tirine, ma parst je bi na bukinu. Muke ni. Dubro je bilo, ako je bilo i farmintuna. Kruh, bubucić, tvardi. Moga bi nikomu gluavu razbiti z njin. Kad ga stavis va kafu, putone na dno putića.

Inoga duana, gluas : muajo moja, kako su dubre frite ud farmintuna. A je, sćeto ina liputa. Baren nisu supale ulje. Svakako se je inzinjivalo. Dufin ulje ud lantiska. A ca bi moga ud toga nuajti. Kad vise ni bilo cua va kući, unda je tukalo pojti kambijivati zluato za hruanu.. Ala, citire muskua na visla, nuajvise va Petrcane. Kambijivale su se verice, bokulice i jos cua goli. Ako je bilo va kući ko kilo rizi i bele muke. To se je darzalo za velu putribu, za bolest.

A Talijane. Kad su dosli z brodimin, niki su ljudi sli z belimin lancunimin na mul. I tako je dosla ukupacija. Mestar Talijani. Skula na talijunski. Na Braskindvoru na standuarcu talijunska bandira. Kad se je dvizala jutri i kalivala vecer, ako si bi blizu, murua si stuati mirno. Vuate ure, ljudi su skivali tude pasivati. Okolo pu ćukamin bilo je dosta partizano. Talijunska vojska je bila v silu. Ni bilo masa problema. Tukalo se je cuvati unih ki su bili fasisti.

Vecer koprefogo. Talijunski soldat guvori: Luče, luče. - nima uvde Luce ne. .........hi, hi, hi Pupodne i vecer, dopolavoro. Kad je pala Tualija l943. namutali su tunju i sli ća. Ljudi su mislili sad je gutovo, rat je fini. Invece, unda je apena pocalo. Njemci. A sad ću te jua. Njemci su ukupirali celi kruaj uz kostu. Svaku malo zrakoplovi rode su duhuajali priku Trisćenoga. Svaku malo je bilo, Njemci gredu, a unda ala, zakriti se v sumu. Nuajvise smo hudili v Gracinu i v Klundu. Namin dici je to bilo udgusta.

Na dvajstidevet sitimbra citardiseti trete njemacki zrakoplovi su bumbardirali brodi „Maricu“ i „Dinaru“. Moj ćaća je imi niki de va „Marici,“ po je puk. did Muate kad su padale bumbe, dosa na dvor v buduntamin i reka, ca nisun jua na juarbulu. A sad pruavi DIZUASTAR ki se je dugudi na Istu. Trejsti parvi dicimbra citardiseti trete Pukozji se z buro nasukua njemacki brod „Pasmano.“ Kipuaj je priku varha dosa va silo i sli su spati na skulu. Jutri su ih partizane upkulili i uni su se predali. Parilo je da je su tin sve finilo. Invece, unda je sve pocalo za spruave. Njemci su nakuanili usvetiti se silu.

Osmi inuara vecer citardiseti citvarte su z dvua broda dosli Kusiracu. Dosli su pukupiti ljudi na spuanju. Vazeli su pidisetidva cuvika i z njimin va Pulu. Zdotle zeljeznico Njemacku va logor Dachau. Kad je usvanu novi dun pu silu plac. I mujega su vazeli, i mujega su vazeli. Zalost, vela zalost. Dvajstisedan ljudi se ni turnalo doma. Ku nisriću su ucinili va silu. Kua DIZGRUACIJA je to bila. Kuliko carnih facolo. Kad san navigua, s pucetka smo zeljeznico hudili se ukarcati na brod i to kad goli kruz celu Evropu. Tako ino jutro san malo zatuanu i kad san se zbudi, bili smo na nikoj stanici. Pazin kruz funestru, kad uno pise DACHAU. Svuah san starnu. Ime Isusovo, uvo je tuah Dahau. Ma, va mujej gluavi je Dahau nic drugo. Va mujemo Dahau su puginuli nasi jadni ljudi. Mini ko ditetu Dahau je nic nuajgore na uvomu svitu.

Zalost, nivolja. Inoga duana su se Njemci skarcali na Ist. Ucinili su ruaciju, as su iskali partizane. Bilo ih je puno silo. Svi kaići su sprengovali. Dosli su i va nuas dvor i puseli se pu dvoru. Najke idun soldat ni sua f kuću, suamo uficir ki je nani dua kafu i una ju je skuhala, Pari mi se da me je idun soldat stavi na kulena i dua mi kunfet. Fala Bogu bili su dubri. Na jesen citardiseti citvarte borbe su sle malo nazmorac. Dosli bi na Ist i ingleski masi. Jadni smo prizirali na rivi bili nan cua duali, as smo bili zagluajeni. Znali smo reći : Pliz giv mi bred, oli, pliz giv mi ćokoled. Na Istu su ustale dvi ingleske patrole. Ina je bila na Zadrugi, a spuali su u Stanka. Kade je sad bufet in je bila radijo stanica Druga patrola je bila na varhu sazmorca Struaze. Zuato se to sad zuve Ingleski varh.

Inoga duana va Mavreli su se skarcala dvua njemacka diverzanta. Pu silu su na vise mestimin ustavili paklene masine. Tako va Kumaćov magazin i va bufetu kade je bila radijo stanica. Ingleski soldat Ken (Keneth) je sirvua paklenu masinu i vaze ju, da će ju zahititi more. Kad je zisa vunka i unde malo dalje, una je spludirala i ubila ga. Kad je rat fini, uvik je bilo, suamo da vise ni bude rata.

Ni cudo ca san uvoj storiji dua ime DIZUASTAR.

Ante Smoljan