Nalazite se na: Naslovnica Otok Ist Povijest otoka Ista VA CRIKVI

VA CRIKVI

Email Ispis PDF
Ocjene: / 0
LošNajbolji 

Kad san bi muali, unda san pumoga Misu. Lafko je bilo nidilju, as je Misa bila na deset uri jutri. Ma svaki dun je muala Misa bila zuarun i tukalo se stati, a jua bi jos spua. Dun Toma je bi pop na Istu. Zjutra bi suamo malo starjih zinskih doslo va crikvu. Prije pucetka Mise, dun Toma bi reka : je li došla ? Misli je, je li dosla ta Muare, Smuljunka, zvuana Sovalo. Misa je bila na staroslavenskom iziku, a suamo kad tad na latinski. Kad je bila na latinski, murali smo tako i udguvuarati.

Za veli bluagdan uzua je dojti dun Petar, ki je sluzi va Tkonu. Na Misi kad je ukljuapua tabarnuakul, mi smo mu stavili skanje pud noge, a un ga burliva ća. Ca je bilo. Dun Toma je bi baseti cuvik i njimu je triba skanje, a dun Petru ne. Dun Petar je vuli i zafumati. Ina zinskua ga je vidila da fuma i unda je rekla, da će i na ultuaru staviti cigaret v rilo. Ni una mogla pudnesti da pop fumua. Kuliko puti smo mi dica z batelico vuzili dun Tomu Zapunte. Putesni nan je uvik guvuri da ni dojdemo na Biznikinu stenu.

Kad bimo bili va stretu, reka bi, da se ni smi parst staviti more, as će ga kurenat pusići. V nidilju je dun Toma v Zapuntelu guvuri Misu. Sua bi na noge priku Zapuasjega du Turete i unda na Muacji kuriti da Muarko Zapuntela dojde po njega. Isteso je bilo za nazad. Muarko bi ga skarcua na Muacji. Nidilju jutri je bilo pu silu, je li pop sua Zapunte. Ako je, unda bi zvunila dvua na Misu, a treti bi se ceka kad bi ga se vidilo da gre z Zapuasjega. Ako je bilo leto i tiplo, svuah bi bi spoćen i unda jos ubući svu robu za Misu. Svaki put kad bi Nadbiskup dosa silo, hudilo bi se i Zapunte. Tamo bi se darzala Misa, a ubed bi bi u Mokovića.

Za vele bluagdane bi dosa fruatar spuvidati. Puk. Batita bi reka da je smućenje doslo silo. Zina bi mu rekla, Sime fruatar je v silu, a un bi reka, muntanja se navija. Drugi dun guvori una njimu, moooja Sime puna crikva je bila zupe, a un jej guvori, ina zina će danuas biti lupana. Idunput je i dun Beritić bi na Istu. Kad san bi siminuariju, bi mi je prufisur latinskoga, suamo ino gudisće. Ma kako je, dun Beritić je nidilju pupodne murua darzati luzuarij. Zinske se pukupile crikvi, cekaju i cekaju, ma njega ni. More biti i inu uru posli, dosa un, sua na ultuar i reka neka izvinu, as ga gospođa Paulina ni zbudila. Zinske se pazu.

Puk. dun Toma ni masa vuli huditi pu silu. Dun Petar je. Un bi znua dojti i bufet. Dun Toma je vuli pojti na setnju vunka sila, nuajvise Klundu i to na struanu Prika. Tako guvori un inoga duana mini i Ivu, pojte Klundu tako i tako, po ćete na carniki visoko nuajti gnjuazdo ud vrane. Ca nismo mi sli tamo i nuasli gnjazdo, isali se gori i vidili muale vrane. Za Buadnji i Tri krualji su se blaguslivljale kuće. Dun Toma, barba Tome i mi dica. Kako unda ni bilo soldo, bila je uzunca uciniti sluatki kuluaci i to duavati. Znalo se je va kimin kućamin su bili nuajveći i nuajslaji kuluaci. Stuavljali su se va belu vriću, ku je nusi barba Tome, oli niki ud nuas. Kad bi se finilo z blagoslovun, slo bi se u pupa i tamo je bilo smiha. Dun Toma se isteso vuli skercati.

Reka bi, vuah veli kuluac je za Buaru. Tako je zvua barba Tomu. Prije je v nidilju i za bluagdani zvuni uficij na osan uri jutri. Zvunilo bi duplo. Na veli bluagdani zinske bi prinesle novu festu, a i gluavu bi malo bolje uredile. Papuce ke je cinila Antica puk. Rajsa bi se ubelile z niko prasino va vudi. Te prasine je znalo biti kupiti, a ako ne, unda bi se kreda zgratala. Papuce bi posli toga bile nako malo dure i to je lipo samiljalo. Ca je valjua bilo pustolo. Kad bi za bluagdan tukalo urediti crikvu, unda smo kandiliri lustrali z lugun. Na Misi, muski na huru su vise manje spuali, as su bili trudni i zuarun se stajali. Moj did Zamarija je reka, da kad dojde pri Zadrugi i vidi kantun ud crikve, da mu se već spi. ....... hi, hi, hi.

Kad je pop z ultuara reka da je Isus pretvorio vodu u vino, puk. Mihuvi je reka, ti sveca, ca ni to va mujej usterni. ........ hi, hi, hi. Posli pusvićenja, nike zinske bi sle doma finiti ubed. Na Buadnji, kad je bila ruana Misa, mi dica smo du ponoć murali pojti leći. Puk. Lambasa je svirua vijulinu i ca ni un na ruanu Misu dosa s njej na hor. Puk. Maćo je svirua harmonij, a Lambasa je poca svirati vijulinu. Ud vijuline muski su pustali skifozi, po je puk. Tuka reka, neka gre ća z hura, oli će un pojti. Kad bi se niki napuvidili, unda bi se zinske zidale i sapćale ina drugoj.

A piri su znali biti veli i muali. Ako je bi muali, unda je tukalo suamo inu kamaru spruazniti. Za veći pir sufit parćati i z lancunimin pukriti grede i bardunje. A ako je bi jos veći, unda u Kumaćovih va sali. Kumpuari su uvik bili bolje stujeći. Posli zinidbe v crikvi, mluada bi na vruatim ud crikve hitala kunfeti, a dica bi ih kupili pu tluhu. Unda tika, taka pu silu. Puk. Maćo z garminiko parvi.

Posli na tratamenat. Bilo je za svakoga puar hrostul na pijuaciću i muali bićirin kruskovca. Kasnije je bila vicera za svuaću.

I su tin delun doma.

Ante Smoljan